Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu konfiguracji VPN na protokole L2TP/IPsec w systemie Windows 10, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

Kroki

 

...


Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spaceswiki
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "wiki"
labelskb-how-to-article

Page properties
hiddentrue
Related issues 

1. Wchodzimy w pasek "start" i wyszukujemy nazwę "VPN"
2. Klikamy na "Zmień wirtualne sieci prywatne "VPN"
3. "Dodaj połączenie VPN"
4. Dostawca sieci: "Wbudowane Windows"
5. Nazwa połączenia: "VPN HitMe.pl"
6. Nazwa serwera: vpn.hitme.net.pl
7. Typ sieci VPN: "L2TP/IPsec z kluczem wstępnym"
8. Typ informacji logowania: "Nazwa użytkownika i hasło"
Wprowadzamy login i hasło naszego użytkownika VPN oraz klucz wstępny.
9. Zapisujemy
10. Klikamy na "połącz" z "VPN HitMe.pl"