Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Obecnie certyfikaty SSL można zarejestrować maksymalnie na 3 2 lata (kiedyś było można na 5 lat). Największym atutem certyfikatu SSL 3 2 letniego jest jego niższa cena. Firma HitMe jako partner ma bardzo dobre ceny. Np. za najtańszy certyfikat 3 2 letni można dostać za 75zł55zł.

Drugim atutem jest to że takich certyfikatów nie trzeba instalować ponownie co rok. Certyfikaty wystawione na rok należy odnowić i wygenerować ponownie co może w przypadku spóźnienia się wywołać problemy z poprawnym wyświetlaniem strony.