Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
Priorytet: 10 rekord: ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 20 rekord: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 30 rekord: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 40 rekord: ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
Priorytet: 50 rekord: ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. 


Image RemovedImage Added


Odznaczamy używanie lokalnego serwera jak poniżej i klikamy zapisz:

...