Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Kasujemy wszystkie standardowe rekordy:


Image RemovedImage Added


Dodajemy nowe rekordy z Google Apps:

...

Code Block
Priorytet: 10 rekord: ASPMX.L.GOOGLE.PLCOM.
Priorytet: 20 rekord: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.PLCOM.
Priorytet: 30 rekord: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.PLCOM.
Priorytet: 40 rekord: ASPMX2.GOOGLEMAIL.PLCOM.
Priorytet: 50 rekord: ASPMX3.GOOGLEMAIL.PL. COM


Image RemovedImage AddedOdznaczamy używanie lokalnego serwera jak poniżej i klikamy zapisz:


Image Removed Image Added
Image Removed Image Added


Teraz musimy przejść do Zarządzania strefą DNS.

...