Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aby zalogować się na SSH potrzebny będzie program PuTTY.

 


Info

PuTTY można pobrać - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

...


Host Name (or IP address) – adres IP h1.hitme.pl lub h2.hitme.pl h4 itd. zależnie od zakupionej usługi. Adres można sprawdzić w wiadomości aktywacyjnej lub po kontakcie ze wsparciem technicznym., lub bezpośrednio TUTAJ
Port SSH - 1022wprowadzamy port, który jest przypisany do naszej platformy
Typ – SSH
Open – Otwieramy połączenie.

 


Jeżeli wszystko wpiszemy poprawnie powinien wyświetlić się komunikat, który akceptujemy i za chwilę widzimy ekran SSH:

 
Wpisujemy adres użytkownika (np. root) i klikamy enter.
Teraz zostaniemy poproszeni o hasło. Wpisujemy hasło i klikamy enter.

 


Note

Uwaga: Hasło nie jest wyświetlane.