Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Uruchamiamy program PuTTY i wypełniamy formularz:


Image RemovedImage Added


Host Name (or IP address) – adres IP h1.hitme.pl lub h2.hitme.pl zależnie od zakupionej usługi. Adres można sprawdzić w wiadomości aktywacyjnej lub po kontakcie ze wsparciem technicznym.
Port SSH - 1022
Typ – SSH
Open – Otwieramy połączenie.

...