Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. zaczynamy od pobrania aktualizacji CustomBuild czyli:

  Code Block
  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build clean
  ./build update
  ./build versions

  i sprawdzamy czy jest nowa wersja exima (będzie stosowna informacja po ostatnim poleceniu, jeśli tak to go aktualizujemy poleceniem

  Code Block
  ./build exim

  ostatnie polecenie przebudowuje configi exima i proponuję je wykonać niezależnie od dostępności aktualizacji exima

 2. Następnie otwieramy plik /etc/exim.conf i sprawdzamy czy w sekcji #forwarder exists znajduje się wpis: .include_if_exists /etc/exim/local_part_suffix.conf przykładowa sekcja może wyglądać np. tak:

  Code Block
  #forwarder exists
  #user exists
  virtual_user_unseen:
   driver = accept
   condition = ${if exists{/etc/virtual/${domain}/passwd}{1}{0}}
   condition = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/virtual/${domain}/aliases}{1}{0}}
   condition = ${perl{save_virtual_user}}
   domains = lsearch;/etc/virtual/domainowners
   group = mail
   .include_if_exists /etc/exim/local_part_suffix.conf
   retry_use_local_part
   transport = dovecot_lmtp_udp
   unseen
  
  #forwarder exists

  jeśli tak jest jak powyżej wychodzimy z exim.conf i czytamy dalej, jeśli nie to prawdopodobnie brakuje nam spamblockera lub któregoś z jego składników. Instalujemy go zgodnie z tym poradnikiem https://help.directadmin.com/item.php?id=576 i sprawdzamy ponownie powyższą sekcję

 3. Teraz tworzymy katalog /etc/exim/ i plik /etc/exim/local_part_suffix.conf więc wykonujemy polecenia:

  Code Block
  mkdir -p /etc/exim/
  touch /etc/exim/local_part_suffix.conf
  nano -w /etc/exim/local_part_suffix.conf

  wklejamy następującą zawartość do nowo utworzonego pliku:

  Code Block
  local_part_suffix = +* : _* :.*
  local_part_suffix_optional

  W powyższym przykładzie wszystko co za znakiem + znakiem _ lub .  (kropki) będzie traktowane jako separator innymi słowy adres typu j.a.s@hitme.pl i jas@hitme.pl to jeden i ten sam adres,

 4. Wystarczy teraz zrestartować exima i adresy z powyższymi separatorami zaczną działać - czyli wykonujemy polecenie:

  Code Block
  systemctl restart exim