Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jeżeli chcemy się odbanować lub dodać do listy akceptowalnych adresów IP na firewallu serwera na naszym VPS musimy najpierw zalogować się na konto admina.


Po zalogowaniu się na konto administratora panelu DirectAdmin przechodzimy do:


"ConfigServer Firewall&Security".


Po chwili wyświetli nam się panel sterowania firewallem.


Przechodzimy do "Quick Allow" i w zielonym polu wpisujemy IP, które chcemy odbanować. Możemy dodać komentarz.

Swój publiczny adres IP możesz sprawdzić TUTAJ
Klikamy "Quick Allow" i po chwili ukazuje nam się regułka dopisana do firewalla:I gotowe. Po chwili adres IP powinien być akceptowalny już przez nasz firewall.