Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Poniżej znajduje się lista portów dla usług e-mail.

 

UsługaPortPort (SSL/TLS)
SMTP587 / 25*587 / 25
(port 465 nie zadziała na większości serwerów)
POP3110995
IMAP143993

...