Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pobieramy paczkę z plikami instalacyjnymi:

wget httphttps://wwwdownload.configserver.com/free/csf.tgz

 


Rozpakowujemy paczkę.Przechodzimy do folderu csf.

...