Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Ważne aby skrzynka e-mail istniała. Jeżeli nie posiadamy takowej musimy ją utworzyć przed zatwierdzeniem formularza.
Po potwierdzeniu do kilku / kilkunastu minut powinien znaleźć się w skrzynce odbiorczej mail z potwierdzeniem aktywowania certyfikatu.

 

INSTALACJA NA SERWERZE


Przechodzimy ponownie do DirectAdmina i wklejamy nasz certyfikat zaczynającym się od —–BEGIN RSA PRIVATE KEY—–

...