Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Certyfikat SSL to szyfrowana komunikacja między stroną internetową a użytkownikiem z niej korzystającym.

SSL zapewnia, że cała komunikacja pomiędzy serwerem a użytkownikiem (np. za pomocą przeglądarki internetowej) jest szyfrowana, co uniemożliwia stronom pośredniczącym w wymianie ruchu, np. dostawcom usług internetowych czy punktom dostępu WI-FI, podsłuchiwanie, przechwytywanie lub wpływanie na czynności związane z operacjami na stronie. Certyfikat ssl daje zatem pełne bezpieczeństwo komunikacji, a dodatkowo, w zależności od wystawcy certyfikatu, daje gwarancję pieniężną potwierdzająca najwyższy standard bezpieczeństwa.

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spaceswiki
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typepage
labelsssl

...

hiddentrue

...