Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


W dolnej cześci strony pojawia nam się menu wyboru wersji PHP.


Image RemovedImage Added


Jako pierwsze PHP ustawiamy interesującą nas wersję i zapisujemy. Sprawdzamy naszą wersję php kodem podanym na początku.Gdy zmienimy wersję:


Image RemovedImage Added


I sprawdzimy ponownie nasz plik z phpinfo(); wyświetli się nowa wersja PHP:


 

 Info

Przy aktualizacji php-fpm może być wymagane przeładowanie serwera HTTPD i PHP-FPM.