Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


I przechodzimy do sekcji domen i klikamy na interesującą nas domenę.
Z lewej strony przechodzimy do "Register Nameservers". Image Removed Pod adresami DNS jest przycisk "Manage Nameservers". Klikamy go i w polach poniżej wpisujemy nowe serwery DNS.

...