Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wszystkie Prawie wszystkie konta hostingowe (w zależności od pakietów) domyślnie mają włączony dostęp do powłoki shell.

 


Info

Host dla ssh to SSH: h1.hitme.pl , zaś port jest niestandardowy (1022).
PORT: 1022


Host SSH: h2.hitme.pl
PORT: 1022


Host: SSH: h4.hitme.net.pl

PORT: 10022


Platformy Elastyczne:

Host SSH: el3.hitme.net.pl

PORT: 1022

Tip

W systemach Windows popularnym klientem SSH jest Putty, bardziej zaawansowanym użytkownikom polecamy program Mobaxterm. W systemach Linux oraz MacOS jako klienta protokołu SSH można użyć polecenia ssh.

...

Page properties
hiddentrue
Related issues