Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Domyślną wersją PHP jest 57.51. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

...