Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W katalogu ze stroną (folder public_html lub private_html) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

  Info
  titleInformacja

  Plik .htaccess nie może zawierać żadnego rozszerzenia!


 2.  

  W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:

  Dla PHP


 •  7.

...

 • 2
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php72 .php


 •  7.1
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php71 .php


 •  7.0
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php70 .php


 •  5.6
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php56 .php


 •  5.5
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php55 .php


 •  5.4
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php54 .php


 •  5.3
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php53 .php


 •  5.2
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php52 .php


 1. Zapisz plik i gotowe.
Tip
titleWskazówka

Zmiany wprowadzane w plikach .htaccess mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.

...

Page properties
hiddentrue


Related issues