Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W katalogu ze stroną (folder public_html lub private_html) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

  Info
  titleInformacja

  Plik .htaccess nie może zawierać żadnego rozszerzenia!


 2.  

  W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:


  1. Dla PHP 7.

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php71 .php


  1. 7.0

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php70 .php


  2. 5.6

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php56 .php


  3. 5.5

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php55 .php


  4. 5.4

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php54 .php


  5. 5.3

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php53 .php


  6. 5.2

   Info
   iconfalse

   AddHandler application/x-httpd-php52 .php


 3. Zapisz plik i gotowe.

...