Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:

  •  7.4
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php74 .php

...