Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Domyślną wersją PHP jest 7.1. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

Jak zmienić wersję PHP?

 •  

  W katalogu ze stroną (folder public_html lub private_html) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

  Info
  iconfalse
  titleInformacja

  Plik .htaccess nie może zawierać żadnego rozszerzenia!

W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:


 •  7.3
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php73 .php

 •  7.2
Info
iconfalse

AddHandler application/x-httpd-php72 .php

...

Page properties
hiddentrue
Related issues