Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UsługaSMTPIMAPPOP3
Port szyfrowany
(TLS/SSL)
465
lub
587
 993995
Port
nieszyfrowany

587
lub
25*

143110


Info
titlePrzypisy

Port 25 jest niezalecany do użytku, ponieważ port ten jest blokowany przez niektórych dostawców Internetu ze względu na ochronę przez spamem. W jego miejsce zalecamy korzystanie z portu 587, a najlepiej z 465 ze względu na szyfrowanie.

...