Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu zmiany wersji PHP na hostingu współdzielonym proszę postępować zgodnie z krokami opisanymi w artykule: Zmiana wersji PHP (Hosting www)

 

  • No labels