Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zmiana wersji PHP na hostingu współdzielonym możliwa jest odrębnie dla każdej ze stron, a nawet dla każdego z folderów. Jeśli dla danego folderu nie zdefiniowano wersji PHP to ustawienia dziedziczone są z folderu nadrzędnego.

Domyślną wersją PHP jest 5.5. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

Jak zmienić wersję PHP?

 1. W katalogu ze stroną (folder public_html lub private_html) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

  Informacja

  Plik .htaccess nie może zawierać żadnego rozszerzenia!

 2.  

  W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:


  1. Dla PHP 7.1 

   AddHandler application/x-httpd-php71 .php

  1. 7.0

   AddHandler application/x-httpd-php70 .php

  2. 5.6

   AddHandler application/x-httpd-php56 .php

  3. 5.5

   AddHandler application/x-httpd-php55 .php

  4. 5.4

   AddHandler application/x-httpd-php54 .php

  5. 5.3

   AddHandler application/x-httpd-php53 .php

  6. 5.2

   AddHandler application/x-httpd-php52 .php

 3. Zapisz plik i gotowe.

Wskazówka

Zmiany wprowadzane w plikach .htaccess mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.

Powiązane artykuły