Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zmienić strefę czasową w systemie CentOS należy podmienić jeden plik


Najpierw zróbmy kopię obecnej wersji:

mv /etc/localtime /etc/localtime.old


Następnie tworzymy link do naszej strefy (Europe - Warsaw):


ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw/ /etc/localtime
timedatectl set-timezone Europe/Warsaw


I gotowe. Aktualną datę / godzinę sprawdzamy komendą:


date  • No labels