Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
nano /etc/cron.daily/ntpsynchro


## rzucamy zawartość:


#!/bin/sh
/usr/sbin/ntpdate pl.pool.ntp.org | logger 1> /dev/null 2>&1

##Zapisujemy

##Nastpenie

chmod +x /etc/cron.daily/ntpsynchro

## Gotowe i mamy aktualny czas.
  • No labels