Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Wybieramy nasz serwer VPS
  2. Klikamy na przycisk "Reinstall"


3. Wybieramy interesującą nas dystrybucję

4. Klikamy na przycisk "Reinstall"

Instalacja nowego systemu może potrwać do 10 minut i należy pamiętać, aby nie wykonywać w tym czasie żadnych operacji typu "Shutdown/Reboot/Boot"

  • No labels