Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajduje się lista różnych przekierowań stosowanych przez .htaccess. Uwaga ważne. Jeśli używasz systemu CMS (jak np. wordpress, joomla itp.) zweryfikuj czy wbudowane ustawienia lub dodatkowe wtyczki nie stosują już przekierowań.


Przekierowanie 301 na inny adres

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domena-stara\.pl [NC]
RewriteRule (.*) http://domena-nowa.pl/$1 [R=301,L]


Przekierowanie z domena.pl na www.domena.pl (z www)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]


Przekierowanie z www.domena.pl na domena.pl (bez www)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]


Przekierowanie na HTTPS (301)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


Przekierowanie na HTTPS z WWW (301)

Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.nazwadomeny.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwadomeny.pl%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwadomeny.pl/$1 [R=301,L]


Przekierowanie na HTTPS (302)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}


Przekierowanie przez PHP na inny adres

<?php
header("Location: http://mojanowadomena.pl/index.php");
die();
?>
  • No labels