Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajduje się lista portów dla usług e-mail.

 

UsługaPortPort (SSL/TLS)
SMTP587 / 25*587 / 25
(port 465 nie zadziała na większości serwerów)
POP3110995
IMAP143993

 

 

*Port 25 jest niezalecany i blokowany przez niektórych dostawców internetu (np. Orange).

  • No labels