Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja rekordów MX oraz TXT dla usługi Google Apps.


Przechodzimy do konfiguracji rekordów MX.


Kasujemy wszystkie standardowe rekordy:Dodajemy nowe rekordy z Google Apps:

 

Priorytet: 10 rekord: ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 20 rekord: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 20 rekord: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 30 rekord: ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Priorytet: 30 rekord: ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.Odznaczamy używanie lokalnego serwera jak poniżej i klikamy zapisz:
Teraz musimy przejść do Zarządzania strefą DNS.Usuwamy wszystkie rekordy TXT.Dodajemy następujące rekordy TXT:


SPF:

@ IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all" DKIM:
najpierw w panelu google apps musimy wygenerować klucz dkim.

 

Aplikacje > Google Apps > Gmail > Uwierzytelniaj pocztę e-mail. 


Wybieramy domenę i klikamy wygeneruj nowy rekord.
Dodajemy go następnie również jako nowy rekord TXT.
Powinien wyglądać mniej więcej tak:

 

Nazwa: x._domainkey Typ: TXT
Rekord: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq3pJuXIGVvcAKXJCe+Z+i0OEhdj18RXumim0G1DEvltXqDD4Locnh5DDiU2Ub6D80nLGe8TItwQcGGuqUG969HrxXLtEImqNtdj+SkOZo71btHDqNRxoMfZCm7aENOkrdfpBbgyKNnDfWNk/qYHUP4AHZ6oVtiRsVCDaHiDJKQ+J9A8h7Gj13th/w3HfznX52dGgIo9PAIJn41ayBPY2LrirHe6E6nm1UQBVxtcDNlgIK8LuBikp2ualxfEqQOCcOgqgtyHCkVUP+ZaxF4UYkNq3tXLFPmXp2yBVBpdThd/R+7l9+aH1Np5qUaP14up0AHRU7Adu5u09kiL1Il/PmQIDAQAB" 

 


DMARC:

@ TXT "v=DMARC1; p=quarantine\; pct=100\; rua=mailto:postmaster@twoja_domena.com"


Szczegóły:
https://support.google.com/a/answer/2466580
https://support.google.com/a/answer/174125

  • No labels