Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pobieramy paczkę z plikami instalacyjnymi:

wget https://download.configserver.com/csf.tgz

 


Rozpakowujemy paczkę.Przechodzimy do folderu csf.Instalujemy CSF komendą sh install.sh.
Gdy wszystko zostanie zainstalowane sprawdzamy nasz CSF.


perl /etc/csf/csftest.pl


Jeżeli posiadamy ABF / BFD musimy je usunąć komendą:

sh /etc/csf/remove_apf_bfd.sh

Pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu /etc/csf.

 

  • No labels