Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uruchamiamy naszego klienta FTP np. Filezille.
Wypełniamy na górze pola:Serwer – adres IP naszego serwera lub host
Nazwa użytkownika – użytkownik@domena.pl
Hasło – hasło wpisane w formularzu przy tworzeniu konta.


I klikamy "Szybkie łączenie".


Jeżeli wyświetli się poniższy komunikat oznacza że połączenie ustanowione poprawnie.Teraz z prawej strony wyświetli się lista plików na FTP a po lewej lista plików na dysku.


  • No labels