Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wszystkie konta hostingowe domyślnie mają włączony dostęp do powłoki shell.

 

Host dla ssh to h1.hitme.pl, zaś port jest niestandardowy (1022).

W systemach Windows popularnym klientem SSH jest Putty, bardziej zaawansowanym użytkownikom polecamy program Mobaxterm. W systemach Linux oraz MacOS jako klienta protokołu SSH można użyć polecenia ssh.

Powiązane artykuły